"One of our strongest weapon is dialogeu" - Nelson Mandela -

Onderhoudsplicht stiefkind

31-01-2023

Onderhoudsplicht en alimentatie voor mijn stiefkind?
Als twee ouders uit elkaar gaan, betaalt de ene partner in veel gevallen kinderalimentatie aan de ander. Maar hoe zit dat bij een scheiding met stiefkinderen?
Bent u als stiefouder ook verplicht alimentatie te betalen?
Allereerst: wanneer bent u, volgens de wet, een stiefouder? Een stiefouder is iemand, die trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met een man of vrouw bij wie een kind staat ingeschreven. Als u ‘slechts’ gaat samenwonen óf het kind is bij de andere ouder is ingeschreven, bent u dus voor de wet geen stiefouder. 
Een stiefouder is verplicht om tijdens het huwelijk in het levensonderhoud te voorzien van een stiefkind. Die verplichting eindigt op het moment dat beide ouders scheiden; een stiefouder hoeft in dat geval geen alimentatie te betalen. Hoe lang de stiefouder bij het gezin betrokken is geweest, maakt dan niet uit. Ook als het kind bij zijn of haar andere biologische ouder gaat wonen óf op zichzelf gaat wonen, vervalt de plicht van de stiefouder om financieel bij te dragen aan het stiefkind.
Voor een stiefouder is het na een scheiding overigens wel mogelijk om een omgangsregeling te krijgen met een stiefkind. Deze regeling kan ook worden getroffen als de stiefouder niets bijdraagt aan het onderhoud van het kind.


Aangesloten bij:

Copyright 2023 Daemen Mediation

website door: weDevise