"One of our strongest weapon is dialogeu" - Nelson Mandela -

Wat is mediation?

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation:

  • Vertrouwelijkheid en geheimhouding  In een conflict is er vaak een groot gebrek aan vertrouwen. Tijdens de mediation wordt er juist  ook gewerkt aan het herstellen van dat vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.
  • Vrijwilligheid Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation mee te doen. Anders zou het gedoemd zijn te mislukken.

Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation.
Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken. 

Het resultaat wordt in een overeenkomst vastgelegd en kan in een gerechtelijke beschikking bekrachtigd worden.

Mediation is veel goedkoper en effectiever dan een gerechtelijke procedure!

Aangesloten bij:

Copyright 2024 Daemen Mediation

website door: weDevise