"One of our strongest weapon is dialogeu" - Nelson Mandela -

Arbeidsmediation

Arbeidsconflict, wat nu?


Conflicten in arbeidsrelaties worden vaak vertaald in juridische standpunten. Een ieder probeert de ander te overtuigen van juistheid van het eigen standpunt. Lukt dit niet, dan wordt de rechter gevraagd om de knoop door te hakken. Dit brengt (het risico van) hoge kosten met zich mee, dikwijls met schade aan de organisatie en de persoon van de werknemer.
Vaak zijn er alleen maar verliezers.
Door tijdig te kiezen voor mediation kan het anders lopen.
In het mediation-proces staan de echte belangen centraal en niet de vertaling daarvan naar (juridische) standpunten.
De mediator helpt partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en samen een oplossing te bedenken waar ze beiden achter kunnen staan.
Neem voor meer informatie contact op.

Arbeidsconflict, wat is het?
De arbeidsrelatie is de meest intensieve relatie na die van het huwelijk of het samenlevingsverband. Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten, die veelal niets met het recht te maken hebben.
Arbeidsconflicten zijn om twee redenen speciaal:
De meeste organisaties hebben er belang bij dat het conflict niet op straat komt te liggen
Een zakelijk conflict blijkt soms toch persoonlijker in te grijpen dan gedacht en kan daardoor sneller escaleren, vaak met een ziekmelding tot gevolg.

Meningsverschillen of conflicten in een werkrelatie kunnen zich bijvoorbeeld voordoen tussen
  werkgever – werknemer
  collega’s onderling
  directie – bestuur
  bestuur – medezeggenschapsorgaan

Een arbeidsconflict, wat kost het?
Arbeidsconflicten kosten een hoop negatieve energie, maar ook tijd en geld. Niet zelden hebben conflicten ook negatieve uitstralingseffecten op andere delen van de organisatie. Dat is onder meer nadelig voor de arbeidsmotivatie en het leidt op den duur tot verminderde productie. Daarom is het zaak om het conflict zo snel mogelijk op te lossen, zodat de zaken weer doorgang kunnen vinden. Niemand zit te wachten op juridische procedures die lang kunnen duren en waarvan de uitkomst vaak onzeker is.
De werkelijke kosten van een arbeidsconflict zijn niet altijd goed zichtbaar. Naast salariskosten en juridische kosten zijn er meer kostenfactoren die over het algemeen minder zichtbaar zijn.

Aangesloten bij:

Copyright 2024 Daemen Mediation

website door: weDevise